QUÈ FEM ?

  • Participar en el Consell Escolar de l’escola.
  • Contractar i supervisar l’empresa que gestiona el servei de menjador.
  • Afavorir l’expressió plàstica mitjançant l’assessorament de l’Associació Sent i Crea.
  • Promoure i organitzar les activitats extraescolars.
  • Col·laborar en les festes de l’escola i potenciar la participació de les famílies.
  • Pagament de l’assegurança per activitats i festes fora horari lectiu.